@win

2 Terrassenschränke in Kopenhagen

Ausführung: Maßanfertigung,XL
Ort: Hoersholm

@win Hochschrank H XL 190 nach Maß, b 195xt 60 cm j h 190 cm, Farbe Tin in Kopenhagen

@win Sidebaord XL130, b 130 cm x h 85 cm x t 60 cm, Farbe Tin in Kopenhagen

Ähnliche Referenzen